จานดาวเทียม แอร์บ้าน กล้องวงจรปิดจังหวัดมหาสารคาม อุปกรณ์ติดตั้งสายไฟ การเดินสายไฟฟ้า
อุปกรณ์ติดตั้งสายไฟ การเดินสายไฟฟ้า

สวัสดีครับสมาชิกที่ติดตามเว็บ sp-sat.com
ขอนำเกร็ดความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ควรมีไว้ประจำบ้าน ยามฉุกเฉิน หรือผู้ที่ต้องการรับติดตั้งไฟฟ้า ซ่อมแซม ปรับปรุงเหตุการณ์ที่บ้านของเราหากเกิดไฟฟ้าขัดข้อง ช่วงเวลานั้นหลายคนอาจเป็นช่างไฟแบบจำเป็น

มิเตอร์ไฟฟ้า

มิเตอร์ไฟฟ้าคือ อุปกรณ์ในการวัดหน่วยกำลังไฟฟ้าจากการใช้งานจริง แสดงเป็นตัวเลข และนำตัวเลขที่ได้ไปคำนวนตามสูตรการจัดเก็บค่าไฟฟ้า มิตเตอร์ที่ติดตั้งตามบ้านเรือน หรือโรงงานอุตสาหกรรมมีขนาดแตกต่างกันดังนี้
- มิเตอร์ 5 (15) แอมป์ เหมาะกับบ้านเรือนที่ใช้ไฟน้อย
- มิเตอร์ 15 (30) แอมป์ ใช้กระแสไฟไม่เกิน 30 แอมป์ เหมาะกับบ้านที่ต้องใช้ไฟมาก
- มิเตอร์ 30 (75) แอมป์ เหมาะกับโรงงานขนาดเล็ก
- มิเตอร์ 50 (100) แอมป์ ใช้กระแสไฟไม่เกิน 100 แอมป์ เช่น โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง

ศัพท์เฉพาะ

- Volt (โวลต์) คือ หน่วยวัดแรงดันไฟฟ้า
- Amp (แอมแปร์) คือ หน่วยวักกระแสไฟฟ้า
- Watt (วัตต์) คือ หน่วยของกำลังไฟฟ้าที่ใช้จริง
- Unit (หน่วย) คือ หน่วยของกำลังไฟฟ้าที่ใช้ต่อชั่วโมง
- Kwh (กิโลวัตต์ฮอร์มิเตอร์) คือ อุปกรณ์ที่ใช้วัดหน่วยของกำลังไฟฟ้าที่ใช้

เครื่องมือต่างๆที่เกี่ยวข้อง และใช้ในการติดตั้ง ซ่อม แก้ไข และตรวจสอบระบบไฟฟ้า

ไขควงเช็คไฟฟ้า (Test Lamp)

ใช้ตรวจสอบว่าสายไฟ ปลั๊กไฟ มีกระแสไฟไหลผ่านหรือไม่ เมื่อนำส่วนปลายไขควงเช็คไฟแตะสัมผัสกับโลหะ (สายไฟ) Line (ไลน์) หากมีกระแสไฟไหลผ่านอยู่ หลอดไฟภายในด้ามจับไขควงจะสว่างขึ้น

คีม ซึ่งมีหลายชนิดตามการใช้งาน

ไขควงปากแฉก ไขควงปากแบน

ค้อน

ใช้งานได้หลากหลายงาน ค้อนเล็กเหมาะกับการตอกตะปูรัดสายไฟ มีน้ำหนักเบา

เทปกาวพันสายไฟ

มีดคัตเตอร์

มีดคัตเตอร์ใช้ในงานไฟฟ้า ควรมีฉนวนหุ้มที่หนา เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในขณะใช้งานได้

เหล็กนำศูนย์

ใช้ในการตอกนำร่องเดินสายไฟกรณีผนังคอนกรีต

คลิปแอมป์

คลิปแอมป์ (Clip Amp) หรือ แคล้มมิเตอร์ (Clamp Meter) ใช้สำหรับวัดค่ากระแสไฟที่ไหลในวงจรได้อย่างรวดเร็ว

มัลติมิเตอร์

มัลติมิเตอร์ (Multimeter) เครื่องมือวัดปริมาณไฟฟ้าได้หลากหลาย เช่น แรงดัน ความต้านทาน กระแส
นอกจากนี้มัลติมิเตอร์ยังสามารถตรวจหาการขาดของสายไฟได้ เพียงนำปลายสายของมิเตอร์แตะที่ปลายสายไฟ ทั้งด้านปลายสายและหัวสาย

ตลับเมตร

ตลับเมตรใช้ในการวัดหาระยะ มีหน่วยวัดที่เป็นเซ็นติเมตร และนิ้ว

กำลังลงข้อมูลเพิ่ม ขอบคุณที่ติดตามชม