จานดาวเทียม แอร์บ้าน กล้องวงจรปิดจังหวัดมหาสารคาม งานนมัสการพระบรมธาตุนาดูน
งานนมัสการพระบรมธาตุนาดูน

บรรรยากาศภายในงาน นมัสการพระบรมธาตุนาดูน อ.นาดูน จังหวัดมหาสารคาม

งานนมัสการพระธาตุนาดูนมีการออกร้านขายสินค้า และนิทรรศกาลจากหน่วยงานต่างๆ ชมคอนเสิร์ตตลอดงาน 9 วัน 9 คืน

ประวัติความเป็นมา

เมื่อปี พ.ศ.2522 มีการขุดพบโบราณวัตถุต่างๆ และที่สำคัญยิ่งคือ การพบสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ บรรจุในตลับทองคำ เงิน และสำริด นอกจากนี่ยังขุดพบพระพุทธรูป พระพิมพ์จำนวนมาก สันนิษฐานว่ามีอายุอยู่ในพุทธศตวรรษที่ 13-15 สมัยทวารวดี

ที่ตั้ง

พระธาตุนาดูนตั้งอยู่ที่ ตำบลนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

ลักษณะสถูปที่ขุดพบทำด้วยทองสำริด มีส่วนประกอบ 2 ส่วนคือ
1. ส่วนยอดทำด้วยทองสำริดกลมตัน ทำเป็นปล้องไฉนลูกแก้ว และปรียอด
2. ตัวสถูปหรือองค์ระฆัง บรรจุพระอังคาร (ขี้เถ้า) เทียนดอกไม้ ส่วนคอสถูปเป็นส่วนบรรจุผอบพระบรมสารีริกธาตุ

บทความนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ อนุญาตให้คัดลอก หรือแชร์ได้