จานดาวเทียม แอร์บ้าน กล้องวงจรปิดจังหวัดมหาสารคาม นครวัด นครธม กัมพูชา
นครวัด นครธม กัมพูชา

นครวัด ประเทศกัมพูชา ปราสาทและศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ตามประวัติ

แรกเริ่มสร้างขึ้นเป็นเทวาลัยใสศาสนาฮินดู เพื่ออุทิศแด่พระวิษณุ ก่อนจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นวัดในศาสนาพุทธ

นครวัดตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเมืองเสียมราฐในปัจจุบัน
ตามตำนานการก่อสร้างปราสาทนครวัดนั้น สร้างตามคำสั่งของพระอินทร์ ซึ่งต้องการสร้างปราสาทนี้ให้เป็นวังที่ประทับของพระโอรสของพระองค์ ตามบันทึกในช่วงคริสศตวรรษ ที่ 13 ของนักเดินทาง นามว่า โจว ต้ากวน เชื่อกันว่าปราสาทแห่งนี้สร้างขึ้นโดยเทพแห่งสถาปัตยกรรมศาสตร์ในเวลาเพียงหนึ่งคืน ตลอดระยะเวลาที่ โจว ต้ากวน อยู่ในอาณาจักรแห่งนี้ ร่วม 1 ปี เขาบันทึกความเป็นอยู่และขนบธรรมเนียมประเพณีไว้อย่างละเอียด จึงเป็นกุญแจสำคัญ

ปราสาทนครวัดล้อมรอบด้วยคูน้ำ

เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่นำมาให้ชมกัน บทความรูปภาพสามารถคัดลอกหรือแชร์ได้ ไม่มีลิขสิทธิ์